top of page

Magdalena Żurko, adiunkt w  Zakładzie Psychologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, współredaktorka (z Alicją Senejko), Profilaktyka traumy. Praktyka i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2019.

bottom of page