top of page

Krzysztof Brzechczyn –  profesor nauk humanistycznych zatrudniony na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: filozofia historii, filozofia polityki, filozofia społeczna, historia myśli politycznej, historia najnowsza, teoria i metodologia historii.  Ostatnio opublikował: The Historical Distinctiveness of Central Europe: A Study in the Philosophy of History (Berlin: Peter Lang 2020) i Umysł solidarnościowy. Geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej „Solidarności” w latach 1980-1989 (Poznań-Warszawa: IPN 2022).

bottom of page