top of page

David Darchiashvili – jest profesorem w zakresie stosunków międzynarodowych w Ilia State University (Tbilisi) w Gruzji, redaktorem pisma „Reconstructions of History” afiliowanego przy Illia State University i dyrektorem Center for Russian Studies.  W latach 1990-1991 był redaktorem pisma „The Georgian Nation”. W latach 1993-2004 pracował w the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development, zaś w latach 2000-2004 był kierownikiem Departamentu Naukowego Parlamentu Gruzji. Pełnił funkcję dyrektora wykonawczego (2004-2008) Fundacji Open Society w Gruzji a w latach 2008-2016 był posłem w parlamencie gruzińskimprofesor zatrudniony w Państwowym Uniwersystecie Ilia w Tbilisi (Gruzja), jest założycielem i dyrektorem Centrum Studiów Rosyjskich. W latach 2008–2012 kierował gruzińską komisją parlamentarną ds. integracji europejskiej

bottom of page