top of page

Łukasz Kamiński - historyk, specjalizuje się w  historii komunizmu i  oporu przeciw niemu. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2000-2016 w Instytucie Pamięci Narodowej, 2011-2016 sprawował funkcję prezesa IPN, 2017-2021 - prezes Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wraz z Grzegorzem Waligórą redaktor sześciotomowej historii NSZZ „Solidarność”, 1980-1989 (2010). 

Cezary Kościelniak, filozof, kulturoznawca, publicysta, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnio opublikował Przemiany idei uniwersytetu (Warszawa: PWN 2019). W swoich badaniach skupia się na problematyce kultur natury, zrównoważonego rozwoju, religii w życiu publicznym i kulturze intelektualnej Niemiec.  

Laurynas Kasčiūnas, urodził się w Wilnie w 1982 roku W 2006 roku ukończył studia magisterskie z politologii; w latach 2007-16 wykładał w Instytucie Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego. W 2012 roku obronił doktorat pt. Implications of EU Internal Integration for External Europeanisation: Case Studies of Ukraine and Russia. W latach 2012-16 był dyrektorem Centrum Studiów Europy Wschodniej (Rytų Europos studijų centras) w Wilnie. Od 2011 r należy do partii „Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci” (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai); od 2016 r. jest posłem do litewskiego parlamentu, w 2019 r. został zastępcą, a w 2020 r. -  przewodniczącym parlamentarnej Komisji Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony

 

Grzegorz Klonowski – doktorant Uniwersytetu Opolskiego; zainteresowania badawcze: historia NSZZ „Solidarność” w Wielkopolsce, NSZZ RI „Solidarność” w byłym województwie sieradzkim, dzieje Kościoła Katolickiego, historia regionalna, historia PRL.

Zdzisław Krasnodębski (Akademia Ignatianum/ Uniwersytet w Bremie), ukończył Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ruhr-Universität Bochum, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy pt.: „Upadek idei postępu”. W latach 1976–1991 wykładał socjologię, teorię społeczną i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie przez rok był profesorem na Uniwersytecie w Kassel. W 1992 r. został mianowany profesorem na Uniwersytecie w Bremie. Później wykładał również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie i Columbia University w Nowym Jorku oraz gościnnie na wielu innych uczelniach w Wielkiej Brytanii i USA, np. Princeton University, University of Oxford czy University of Cambridge. W 2005 r. został członkiem Komitetu Honorowego wspierającego Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W latach 2007-2009 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Premierze. Obecnie jest członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Przewodniczącym Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Przewodniczącym Rady Instytutu Adama Mickiewicza i współprzewodniczącym Komitetu Sterującego Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego. W 2014 r. został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego, a w latach 2018-2019 jego wiceprzewodniczącym. Ponownie wybrany europosłem w 2019 r., pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Autor książek: Rozumienie ludzkiego zachowania (Warszawa: PIW 1986), Upadek idei postępu (Warszawa: PIW 1991), Postmodernistyczne rozterki kultury (Warszawa: Oficyna Naukowa 1996), M. Weber (Warszawa: Wiedza Powszechna 1999), Demokracja peryferii (Słowo obraz/terytoria 2005) oraz wyboru publicystyki społeczno-politycznej: Zmiana klimatu (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2006), Drzemka rozsądnych (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2006), Już nie przeszkadza (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2010), Większego cudu nie będzie (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2011), Zwycięzca po przejściach (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2012),  Kurtyna podniesiona (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2023).

Dr Liubov Krupnyk – jest zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty w  Departamencie Naukowego Wspierania Polityki Pamięci Narodowej Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

bottom of page