top of page

Dr Grzegorz Lewicki – filozof i prognostyk, członek zarządu kalifornijskiego International Society for the Comparative Study of Civilizations, współpracownik Akademii Sztuki Wojennej i Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz absolwent London School of Economics, Maastricht University oraz UJ. W  latach 2011-2015 dziennikarz tygodnika „Wprost” (szef działu „Nauka”). Autor raportów na zlecenie międzynarodowych firm konsultingowych i Komisji Europejskiej. Współtwórca antologii „Miasta w nowym średniowieczu” oraz „Indeksu Mocy Państw”.

bottom of page