top of page

Sławomir Magala był profesorem zarządzania międzykulturowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Obecnie jest profesorem wizytującym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję redaktora naczelnego “Journal of Organizational Change Management” oraz skarbnika Societas Humboldtiana Polonorum. Opublikował między innymi: Simmel (Warszawa: Wiedza Powszechna 1981), Fotografia w kulturze współczesnej (Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1982), Między giełdą a śmietnikiem: eseje simmlowskie (Słowo obraz/Terytoria 1999), Walka klas w bezklasowej Polsce (1982, polski przekład Gdańsk: ECS 2012). Kompetencje międzykulturowe (2005, polski przekład Warszawa: Wolters Kluwer 2011), The Management of Meaning in Organizations (Londyn: Palgrave Macmillan 2009, polski przekład w przygotowaniu), The Third Enlightenment (or Globalizing Meritocracies). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2021.

bottom of page