top of page

Dr Małgorzata Samojedny – (Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego/Fundacja „The Opportunity Institute for Foreign Affairs”), absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Global Institute of Law w Oxfordzie, ekspert Pracowni Badań Orientalnych UWr, zajmuje się prawno-politycznymi aspektami funkcjonowania państwa

bottom of page