top of page

Rafał Paweł Wierzchosławski, filozof (obszary zainteresowań: ogólna metodologia nauk, filozofia nauk społecznych i humanistycznych, filozofia polityczna, socjologia wiedzy naukowej). Prowadzi zajęcia z przedmiotów filozoficznych dla programu Liberal Arts and Sciences przy Wydziale Historycznym UAM. Tłumacz m. in. Zielonej filozofii Rogera Scrutona (Poznań: Zysk i S-ka 2017), Hermana Schmalenbacha, O socjologicznej kategorii przymierza (Warszawa: Scholar 2022), a na temat zagadnienia postprawdy opublikował ostatnio:  „Naukowcy w roli ekspertów:  o pewnych problemach (re-)prezentacji prawdy w polityce.” Zagadnienia Naukoznawstwa (2017),  “The Post-Truth Condition and Social Distribution of Knowledge. On Some Dilemmas with Post-Truth Uses”. W: History in a Post-Truth World, Theory and Praxis, pod red. M. Gudonis i B. T. Jonesa (Routledge 2020) i „Funkcjonowanie nauki poza Akademią – Nauka protestancka, modernizm wyboru i wiedza ekspercka”. Filozofia i Nauka (2021).

bottom of page