top of page

Issue number three

Od redakcji

Fakty i komentarze

Jerzy Żurko, Powyborcze refleksje

Polska – ale jaka?

Idea solidaryzmu Kornela Morawieckiego. Między historią a teraźniejszą. Zapis debaty z udziałem Teresy Grabińskiej, Marka Nowaka i Rafała Pawła Wierzchosławskiego

Idee i polityka

Patryk Rajtar, Skąd się bierze wzrost popularności populizmu w demokracji liberalnej? Próba odpowiedzi w świetle nie-Marksowskiego materializmu historycznego

Rosja i Europa Środkowa

Régis Genté, Rosyjskie kręgi władzy: pozorna lojalność ?

Krajobrazy kultury

Jacek Matuszewski, Wiersze

Historia najnowsza

Blanka Ciborowska, Czy narody zamieszkujące ,,ziemie zabrane” dawnej Rzeczypospolitej chciały niepodległej Polski?

Recenzje i omówienia

Zbigniew Kuźniar, Zagrożenia społeczeństwa solidarnego

Grzegorz Klonowski, Poczta Solidarności Walczącej

Table of Content, Abstracts and Keywords

Table of Content, Abstracts and Keywords of „Kwartalnik Społeczno-Polityczny Wolni i Solidarni. Między Ideą a Praktyką”, no. 3, fall 2023

bottom of page