top of page
Editor's address:
redakcja@czasopismo-wis.pl

Publisher:
Foundation OTACZAJ BLASKIEM
ul. Zawierzprzycka 81,
22-228 Lublin
www.otaczajblaskiem.pl   
Edited by the team: 
Krzysztof Brzechczyn - editor-in-chief,
David Darchiashvili, Paweł Falicki, Jerzy Żurko.   
bottom of page