top of page

Wolni i Solidarni

Między Ideą a Praktyką

Kwartalnik Społeczno-Polityczny
ISSN 2956-6150 

Kwartalnik Społeczno-Polityczny Wolni i Solidarni. Między Ideą a Praktyką promuje styl politycznego myślenia przezwyciężający opozycję między indywidualnym a wspólnotowym wymiarem ludzkiego bytowania oraz łączy wartości partykularne z uniwersalnymi. Bliski naszemu myśleniu jest konserwatyzm, oparta na wolnym rynku gospodarka, patriotyzm i solidaryzm. Tę ostatnią ideę pojmujemy w wymiarze wewnętrznym, międzyludzkim, jak i międzynarodowym. Dlatego zamierzamy przybliżać naszym czytelnikom współczesność i historię najbliższych Polsce krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet -  innych regionów świata.

bottom of page