top of page
Adres redakcji:
redakcja@czasopismo-wis.pl

Wydawca:
Fundacja OTACZAJ BLASKIEM
ul. Zawierzprzycka 81,
22-228 Lublin
www.otaczajblaskiem.pl   
Redaguje zespół: 
redaktor naczelny: Krzysztof Brzechczyn,
członkowie redakcji: David Darchiashvili, Paweł Falicki, Jerzy Żurko,
stali współpracownicy: Iwo Greczko, Sławomir Magala, Jakub Nakoneczny   
bottom of page