top of page

 

Bieżący numer kwartalnika wysyłamy po otrzymaniu wpłaty/cegiełki w wysokości minimum 20 zł

na rachunek Fundacji OTACZAJ BLASKIEM w Banku PKO BP:

PL43 1020 3176 0000 5402 0277 9163

W opisie przelewu prosimy umieścić tekst: „na działalność statutową” oraz adres wysyłki.

bottom of page