top of page

Numer czwarty

Od redakcji

Fakty i komentarze

Jerzy Żurko, Wojna o media – wojna w mediach

Sławomir Magala, Od wirtualnego masażu do realnej masakry

Artur Adamski, Kryzys polskości i jego przyczyny

Polska – ale jaka?

Teresa Grabińska, Idea solidarności w programie NSZZ „Solidarność” versus pierwsza wizja solidaryzmu (19 tys. znaków)

Paweł Falicki, Wykuwanie idei. Wspomnienie z 1983 roku

Nasza wizytówka

Idee i polityka

Wokół procesów kumulacji i dywersyfikacji władzy. Zapis debaty nad książką Jedność i podział władzy Artura Ławniczaka z udziałem Mieszka Ciesielskiego i Arkadiusza Lewandowskiego

Historia najnowsza

Krzysztof Brzechczyn, „Literaci”. Przykłady działań Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska literackiego Poznania w latach 70 XX wieku

Recenzje i omówienia

Grzegorz Klonowski, Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej

Marek Nowak, O post-demokracji, konserwatyzmie i Europie Środkowej

bottom of page