top of page

Numer drugi

Od redakcji

Fakty i komentarze

Krzysztof Brzechczyn, Hymn globalnego populizmu czy ostrzeżenie przed groźbą totalitaryzacji? Przypadek Rich Men North of Richmond Olivera Anthony’ego

Paweł Falicki, Bańki informacyjne z pogranicza rozrywki i socjologii

Sławomir Magala, Digitalna nadbudowa kultury czyli sieci polskiej wyobraźni (24 000)

Polska – ale jaka?

Wizerunek Polski w światowej infosferze. Stan obecny i postulaty. Autoryzowany zapis debaty z udziałem Zdzisława Krasnodębskiego, Grzegorza Lewickiego i Małgorzaty Samojedny

Rosja i Europa Środkowa

Krzysztof Brzechczyn, Międzymorze, Trójmorze, czy Miteleuropa ? W poszukiwaniu miejsca Polski w Europie  Środkowej

Liuba Krupnyk, Nie tylko Prigożyn. Wpływ subkultury więziennej na kształtowanie postaw społeczeństwa rosyjskiego

David Darchiashvili, Upadek rosyjskiego Matrixu: pożegnanie z imperializmem

Historia najnowsza

Dlaczego Wielkopolska była Wandeą? Rozmowa z dr. Marcinem Jurkiem

Recenzje i omówienia

Iwo Greczko, O duchowym stanie Europy

Grzegorz Klonowski, Solidarność Walcząca: działalność opozycyjna i myśl polityczna

Krzysztof Brzechczyn, O harcerzu, który został prezydentem. Biografia Kazimierza Sabbata

bottom of page