top of page

Numer pierwszy

Od redakcji

Fakty i komentarze

Paweł Falicki, Przypomnieć, zrozumieć i zaprojektować. O solidarności i solidaryzmie

Krzysztof Brzechczyn, Solidaryzm w transformacji ustrojowej. Garść refleksji prawie osobistych

Sławomir Magala, Granice niewiarygodności

Polska – ale jaka?

Postprawda w życiu publicznym. Zapis debaty z udziałem Krzysztofa Brzechczyna, Cezarego Kościelniaka i Rafała P. Wierzchosławskiego

Magdalena Żurko, Postprawda w perspektywie psychologicznej. Komentarz do debaty

Idee i polityka

Ferenc Hörcher, Czy jest możliwa współczesna konserwatywna filozofia polityki oparta na Arystotelesowskiej koncepcji roztropności ?

Rosja i Europa Środkowa

Romuald Piekarski, Neo-imperium powraca. Uwagi o cywilizacji rosyjskiej

Europa Środkowo-Wschodnia jako region zagrożony? Rozmowa z Laurynasem Kasčiūnasem, posłem na sejm Litwy

Historia najnowsza

Misja. Rozmowa z dr. Łukaszem Kamińskim, Dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Recenzje i omówienia

Michał  Kwiecień, Wokół idei Solidarności Walczącej

bottom of page