top of page

Wolni i Solidarni.
Między Ideą a Praktyką
Kwartalnik Społeczno-Polityczny
, wiosna 2024, nr 1(5) 

 

Okladka_WiS_5_edited.jpg

Od redakcji

Fakty i komentarze

Włodzimierz Tasak,  Na razie skreślają… A co potem? O zmianach w podstawie programowej nauczania historii w szkołach średnich

Iwo Greczko, Oszustwo w społeczeństwie cyfrowej produkcji

Polska – ale jaka?

Sławomir Magala, Wojny na świecie i w Internecie.  Czy warto umierać za Gdańsk, Kijów i Jasną Górę?

O nauce, wychowaniu, demokracji i Jasnej Górze. Dyskusja wokół wykładu Sławomira Magali z udziałem Krzysztofa Brzechczyna, Krzysztofa Kawalca, Artura Ławniczaka, Hanny Rac-Ciborowskiej i Wojciecha Winciorka moderowana przez Pawła Falickiego 

Teresa Grabińska, Solidaryzm niepartykularny a patriotyzm

Idee i polityka

Jakub Nakoneczny, Koncepcja cywilizacji Feliksa Konecznego. O pewnej próbie zastosowania i rozwinięcia

Krajobrazy kultury

Blanka Ciborowska, Na Syberię i z Syberii. Motyw wygnania i powrotu w literaturze polskiej. Wybrane przykłady

Recenzje i omówienia

Iwo Greczko, O Europie w epoce plagi

Rita Szuly, Wiele twarzy Töhötöm Nagy

Blanka Ciborowska, Jak pisać o historii, by dotrzeć do młodych? Recenzja książki ,,Junta Juje!” Grzegorza Kowala

Table of Contents, Abstracts and Keywords

Table of Contents, Abstracts and Keywords of „Kwartalnik Społeczno-Polityczny Wolni i Solidarni. Między Ideą a Praktyką,” no. 1 (5), Spring 2024

bottom of page